Door hun werk in het veiligheidsdomein in combinatie met het verzorgen van trainingen en opleidingen, is het team van docenten als geen ander in staat de praktijk te vertalen in de opleidingen. Wij verzorgen de volgende opleidingen:

Basisbekwaamheid BOA

Onder domein I vallen de BOA’s die werkzaam zijn in de openbare ruimte in dienst van bijvoorbeeld een gemeente. Deze BOA’s handhaven onder andere de Belastingverordening, Mulderfeiten, Afvalstoffenverordening en Bestuurlijke Strafbeschikkingen.

Meer informatie »

Permanente Her- en Bijscholing BOA

In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van de opsporingsbevoegdheid, begint de BOA met de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) openbare ruimte. Deze opleiding bestaat uit 4 modules die in 5 jaar tijd behaald moeten worden.

Meer informatie »

Drank- en Horecawet

Vooral bij gemeenten is veel vraag naar een specifieke cursus op het gebied van de Drank- en Horecawet. In artikel 41 van de Drank- en Horecawet staat onder meer dat gemeenteambtenaren kunnen worden belast met het toezicht op de naleving van deze wet en dat er eisen aan de opleiding van deze ambtenaren kunnen worden gesteld.

Meer informatie »