Doel:

Kosten:

Totale lesduur:

Startdatum:

Opleiding om de benodigde kennis voor het BOA-certificaat Drank- en Horecawet te leren

€ 1.250,- per deelnemer

5 dagen

Neem contact met ons op

Vooral bij gemeenten is veel vraag naar een specifieke cursus op het gebied van de Drank- en Horecawet. In artikel 41 van de Drank- en Horecawet staat onder meer dat gemeenteambtenaren kunnen worden belast met het toezicht op de naleving van deze wet en dat er eisen aan de opleiding van deze ambtenaren kunnen worden gesteld.

Per 1 januari 2013 is het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet overgegaan naar de gemeenten. Veel opleidingsinstituten hebben deze opleiding in voorbereiding. Het IVP anticipeerde al in een vroeg stadium op deze ontwikkeling en ontwikkelde met praktijkdeskundigen een opleiding op maat. Deze opleiding, die gegeven wordt in 5 dagen, bereidt de BOA’s optimaal voor op het examen. Naast het theoretische gedeelte van de opleiding, is er ook een praktijkgericht onderdeel. In dit praktijkgerichte onderdeel wordt gebruik gemaakt van professionele, ervaren acteurs.

Nog geen BOA? Kijk dan eens naar onze opleiding Basisbekwaamheid BOA

Ook hebben wij een programma voor de verplichte Permanente Her- en Bijscholing

Combitraining Drank- en Horecawet & Agressietraining

Speciaal voor horecagelegenheden hebben wij ook een combitraining.