Doel:

Kosten:

Totale lesduur:

Startdatum:

 Verplichte bijscholing in het kader van de bevoegdheid van BOA’s in Domein I

€ 1.450,- per deelnemer

9 dagen verdeeld over 4 modules

Neem contact met ons op

Onder domein I vallen de BOA’s die werkzaam zijn in de openbare ruimte in dienst van bijvoorbeeld een gemeente. Deze BOA’s handhaven onder andere de Belastingverordening, Mulderfeiten, Afvalstoffenverordening en Bestuurlijke Strafbeschikkingen.

In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van de opsporingsbevoegdheid, begint de BOA met de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) openbare ruimte. Deze opleiding bestaat uit 4 modules die in 5 jaar tijd behaald moeten worden. Dit komt er op neer, dat in de eerste 4 jaar elk jaar een module gevolgd moet worden. Het is niet toegestaan de modules versneld te volgen.

De PHB bestaat uit de modules:

  • De WKPV I – Strafrecht. Duur 2 dagen
  • De WKPV II – Bijzondere wetten en de APV. Duur 3 dagen
  • Sanctionerend optreden. Duur 2 dagen
  • Dienstverlening en calamiteiten. Duur 2 dagen

 

De PHB start met twee theoretische onderdelen, te weten WKPV I en II. WKPV staat voor Wettelijk Kader Publieke Veiligheid. De module WKPV I behandelt een aantal misdrijven en overtredingen. De module WKPV II behandelt een aantal bijzondere wetten en gemeentelijke bepalingen, waarvoor de BOA opsporingsbevoegdheid kan krijgen.

Na deze twee theoretische modules, die in jaar één en twee (na het behalen of verlengen van de akte) moeten worden afgerond, volgen twee praktijkmodules. Deze moeten in jaar drie en vier worden afgerond.

In de module Sanctionerend optreden (module III) wordt getraind in het aanspreken van (mogelijke) overtreders, het beoordelen van een handhavingssituatie, het vaststellen of men bevoegd is op te treden en het afhandelen van de betreffende situatie.

De module Dienstverlening en calamiteiten (module IV) behandelt voornamelijk het optreden en handelen bij ongevallen & calamiteiten en bij dienstverlening.

In de modules III en IV maken rollenspelen deel uit van het lesprogramma. Bij deze rollenspelen wordt gebruik gemaakt van professionele, ervaren acteurs.

Het IVP begeleidt de cursisten optimaal naar de examens van deze vier modules. De modules I en II worden getoetst door het beantwoorden van meerkeuzevragen. De modules III en IV worden getoetst met een praktijkexamen. In dit examen toont de kandidaat in een praktijkcasus dat hij op een juiste wijze op kan treden. Bij module III moet de kandidaat daarnaast ook een zogenaamde “combibon” correct invullen. Bij module IV dient de kandidaat een correcte rapportage te schrijven.

Nog geen BOA? Kijk dan bij onze opleiding Basisbekwaamheid BOA.

Ook bieden wij de module Drank- en Horecawet voor BOA’s aan.